Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Případné spory mezi klientem a advokátem budou řešeny smírčím řízením podle ustanovení Představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ve znění pozdějších předpisů (smírčí řád).

Smírčí řízení ve věci spotřebitelských sporů je vedeno před advokátem, kterého k tomu pověří předseda Komory, tzv. „pověřeným advokátem“. Smírčí řízení je pro účastníky bezplatné.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting