ADVOKACIE

Máme takzvanou generální praxi, což znamená, že se s akcentem na oblast rodinného práva zabýváme rovněž právem občanským, trestním, pracovním, závazkovým, obchodním, insolvencemi a vším ostatním, s čím byste si nevěděli rady, ve všech oborech práva.

CENÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

  • Právní pomoc ve věci úpravy poměrů nezletilých dětí a rozvodu manželství posyktujeme v hodinové sazbě Kč 2 500,- s připočtením hotových nákladů, cestovních náhrad a náhrady za ztrátu času. 

  • Nároky ocenitelné v penězích, například majetková vypořádání, se řídí sazbou advokátního tarifu, vycházející z hodnoty věci.

  • Započatá hodina právního poradenství a se pohybuje podle náročnosti od 2500,- do 3000,- Kč.

  • Pokud k nám přijdete na jednorázovou právní kozultaci, zaplatíte Kč 2500,- za napočatou hodinu.

  • Jsme plátci DPH, které není zahrnuto ve výše uvedených sazbách.

OSTATNÍ SLUŽBY

  • Ověřujeme podpisy na sepsaných nebo předložených listinách, našim klientům v rámci právní pomoci zdarma.

  • Provádíme konverze dokumentů.

  • Poskytujeme advokátní úschovu financí i listin. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.