CENÍK

Naše ceny jsou férové. Neúčtujeme smluvní a nadstandardní přirážky, zohledňujeme tíživé osobní situace. O odměně za právní pomoc se dohodneme podle vašich možností.

Při stanovení cen našich služeb se opíráme o advokátní tarif (vyhl. č. 177/1996 Sb.) a o vyhlášku o zkouškách a odměně mediátora (č. 277/2012 Sb.), a o níže uvedenou hodinovou sazbu.

Odměnu za právní služby účtujeme v hodinové sazbě, případně pevnou částku za celou službu, podílovou odměnou nebo částku vypočítáme podle učiněných úkonů právní pomoci.

Orientačně 

  • Právní pomoc ve věci úpravy poměrů nezletilých dětí a rozvodu manželství posyktujeme v hodinové sazbě Kč 2 500,- s připočtením hotových nákladů, cestovních náhrad a náhrady za ztrátu času. 

  • Nároky ocenitelné v penězích, například majetková vypořádání, se řídí sazbou advokátního tarifu, vycházející z hodnoty věci.

  • Započatá hodina právního poradenství a se pohybuje podle náročnosti od 2500,- do 3000,- Kč.

  • Soudem nařízené první setkání s mediátorkou  stojí Kč 400,- . První setkání s mediátorkou není součástí mediace, trvá přibližně 15 minut a slouží k tom, aby se na základě rozhovoru s mediátorkou strany rozhodly, zda chtějí svou věc řešit mediací a zda si jako mediátorku zvolí Mgr. Martinu Pekárkovou, MBC.

  • Mediace samotná začíná podpisem smlouvy o mediaci a  plynule navazuje na první setkání s mediátorkou. Vlastní mediace stojí Kč 2500,- za započatou hodinu, plus hotové náklady, a je zvykem, že náklady mediačního setkávání platí strany napůl. Účastníci mediace se ale mohou dohodnout na jiném rozložení úhrady mezi sebe.

  • Pokud k nám přijdete na jednorázovou právní kozultaci, zaplatíte Kč 2500,- za napočatou hodinu.

Jsme plátci DPH, které není zahrnuto ve výše uvedených sazbách.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.