advokacie

ADVOKACIE

Zabýváme se právním poradenstvím a mediacemi, což spojeno v jeden funkční celek znamená tzv. právo spolupráce – jednu z nejmodernějších metod řešení sporů.

Chcete-li se soudit a vyhrát, budeme vás zastupovat a hájit vaše zájmy jako advokáti.

Chcete-li se s proti stranou raději dohodnout mimosoudně, pomůžeme vám při jednání a pokusíme se k dohodě dospět pomocí mediace.

Standardní advokátní služby – například občanské, rodinné, pracovní, závazkové, obchodní právo, insolvence a vše ostatní, s čím byste si nevěděli rady.

Nabízíme svoje služby ve všech oborech práva.

 • právní konzultace
 • vypracování dokumentů a smluv podle požadavku klienta
 • zastupování před soudy
 • zastupování v soudních i mimosoudních sporech
 • advokátní úschova peněz
 • vymáhání pohledávek
 • podávání návrhů na exekuci
 • převody nemovitostí včetně  úředního ověření  podpisů účastníků
 • bytové právo, včetně nájemních smluv
 • pronájem nebytových prostor
 • rodinné právo – rozvody, rodičovská zodpovědnost, vypořádání majetku
 • pracovní právo
 • dědictví
 • trestní právo
 • zastoupení klienta (obviněného, obžalovaného, odsouzeného) v přípravném  řízení, u hlavního líčení, podávání opravných prostředků, porady ve vazební věznici
 • jednání s poškozeným o náhradě škody
 • zastupování poškozeného

 

 

 

Kolik zaplatíte

Naše ceny jsou férové. Pracujeme za odměny stanovené příslušnými vyhláškami, neúčtujeme smluvní a nadstandardní přirážky, zohledňujeme tíživé osobní situace.

Při stanovení cen našich služeb se opíráme o advokátní tarif (vyhl. č. 177/1996 Sb.) a o vyhlášku o zkouškách a odměně mediátora (č. 277/2012 Sb.)

Neúčtujeme žádné zvláštní přirážky, nebo tzv. „smluvní odměny“ v řádu násobků tarifu.

 

Můžeme se spolu dohodnout na hodinové sazbě, předem stanovit pevnou částku za celou službu, nebo částku vypočítat podle skutečně učiněných úkonů právní pomoci.

Vždy ale budete seznámeni s cenou našich služeb nebo se způsobem jejího stanovení předem, nejčastěji při prvním osobním jednání, které je určeno k tomu, abychom se navzájem poznali a domluvili se spolu na rozsahu a podmínkách naší účasti na vaší osobní situaci.

Orientačně – započatá hodina právního poradenství a se pohybuje podle náročnosti od 1250,- do 1600,- Kč, a hodina soudem nařízené mediace při prvním setkání s mediátorkou stojí Kč 400,-. Další setkání s mediátorkou stojí Kč 1250,- za započatou hodinu a je zvykem, že náklady mediačního setkávání platí strany rovným dílem napůl.

Pokud k nám přijdete na jednorázovou právní kozultaci, zaplatíte Kč 1250,- za napočatou hodinu.

Jsme plátci DPH, které není zahrnuto ve výše uvedených sazbách.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Případné spory mezi klientem a advokátem budou řešeny smírčím řízením podle ustanovení Představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ve znění pozdějších předpisů (smírčí řád).

Smírčí řízení ve věci spotřebitelských sporů je vedeno před advokátem, kterého k tomu pověří předseda Komory, tzv. „pověřeným advokátem“. Smírčí řízení je pro účastníky bezplatné.

 

MEDIAČNÍ SLUŽBY

 

 

 

Nejnovější příspěvky